جبهه ملی ایران(سامان ششم): مادر گرامی مهندس کورش زعیم، هموند گرامی جبهه ملی ایران، امروز دار فانی را وداع گفته اند

۲۴ دی ۱۳۹۷

آگاه شدیم مادر گرامی مهندس کورش زعیم،هموند گرامی مان در جبهه ملی ایران امروز دار فانی را وداع گفته اند.
او شیرزنی بود ستودنی که فرزندان آزادی خواه و مبارزی را به جامعه ی ایرانی هدیه داد.
بدینوسیله ضمن ابراز همدردی مراتب اندوه خود را بیان داشته و برای خانواده ی بزرگ زعیم نهایت بردباری و دل آرامی را در تحمل این سوگ آرزومندیم.

هموندان جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی