جبهه ملی ایران(سامان ششم): مادر گرامی مهندس کورش زعیم، هموند گرامی جبهه ملی ایران، امروز دار فانی را وداع گفته اند

۲۴ دی ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

آگاه شدیم مادر گرامی مهندس کورش زعیم،هموند گرامی مان در جبهه ملی ایران امروز دار فانی را وداع گفته اند.
او شیرزنی بود ستودنی که فرزندان آزادی خواه و مبارزی را به جامعه ی ایرانی هدیه داد.
بدینوسیله ضمن ابراز همدردی مراتب اندوه خود را بیان داشته و برای خانواده ی بزرگ زعیم نهایت بردباری و دل آرامی را در تحمل این سوگ آرزومندیم.

هموندان جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی