تقدیروتشکر چهل روز از درگذشت خانم حوراجزایری، همسرعزیزوباوفایم که ۶۰ سال درکنارهم بودیم گذشت-جمال درودی

۲۷ خرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

تقدیروتشکر
چهل روز از درگذشت
خانم حوراجزایری، همسرعزیزوباوفایم که ۶۰ سال درکنارهم بودیم گذشت.
دراین زمان، طوفانی سهمگین خانه وکاشانه مرا درهم ریخت، که اگرنبود لطف ومشیت الهی ویاری دوستان وهمفکران عزیزم، سرنوشت من به گونه ای دیگررقم میخورد.
نمیدانم که چگونه میتوان ازاین همه لطف وصمیمیت دوستان ، یاران ، فامیل وهمسایگان عزیز تشکروقدردانی کنم.
بویژه وظیفه خودمیدانم که ازسرکارخانم الهه امیرانتظام که لحظه ای مرا تنها نگذاشتند وبا لطف وصمیمیت درتمام مراسم خاکسپاری با تاج گلی حضوربهم رسانده ومن را مرهون الطاف خودقراردادند تشکرکنم.
سرکارخانم پریچهرمبشری (ضیایی) ازپاریس با من تماس گرفتند وبا جملاتی بسیارزیبامن را یاری دادند درحالی که خود ایشان انسان آزاده ای، چون مهندس مجید ضیایی را ازدست داده بودند.
ازخانم فریبا قاسمی به خاطردل آرامی تشکرمیکنم.
سپاسگزارم ازدخترعزیزم خانم دکترآذین موحد که چون فرزندی پدررا راهنمایی کردند.
ازجناب دکترهادی موتمنی به خاطر الطاف بسیارشان نسبت به من یکدنیا سپاسگزارم.
ازحزب ملت ایران که بیانیه ای درسوگ همسرم انتشاردادند صمیمانه تشکرمیکنم.
سپاسگذارم ازجبهه ملی ایران سامانه ششم که با اظهارلطفشان مرا مرهون الطاف خود قراردادند.
ازجناب آقای یوسف زاده مدیرصدای آزادگان آمریکا که ضمن تسلیت،خبردرگذشت همسرم را درآمریکاانتشاردادند نهایت تشکررادارم.
همچنین ازآقای محمودجعفری که ازهلند بامن همدردی کردند سپاسگزارم.
ازجناب آقای دکترموسویان که با خانواده من همدردی کردندتشکرمیکنم.
ازفرزندان عزیزم، آقایان دکترحسین مجتهدی، دکترعلی حاج قاسمعلی، مهندس آرش رحمانی که خانه تاریک وغم زده مرا گلباران کردندسپاسگزارم.
ازجناب آقای مهندس ملک خانی دوست بسیارعزیزم که متاسفانه ایشان هم درهمان شرایط همسرعزیزشان را ازدست دادند ضمن تشکر، متقابلا خدمتشان تسلیت عرض میکنم.
ازکلیه فامیل، دوستان وهمسایگان عزیزکه مارا درهمه حال یاری کردند وبا بنرساختمان را سیاهپوش کردند ودرمراسم تشییع وخاکسپاری حضوربهم رساندند بویژه خانواده های محترم : آل آقا، هروی، جاسبی، عبدی مراد، یوسفی، روزبه، محسنی، لطفی، ولدی، اقبال، حاج علی عسگری، وآقایان رضا وامید حجت تشکروقدردانی میکنم.
درپایان مجددا ازیکایک خانمها وآقایان کمال تشکروقدردانی را دارم وازخداوند متعال برای همگان آرزوی سلامتی وسعادت میکنم.
۲۸ خرداد ۱۴۰۰