تحریم های امریکا و ۱۳ آبان گفتگوی رادیو فردا (محمد ضرغامی) با کورش زعیم

۱۶ آبان ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷خ

 

پرسش: آقای زعیم تحریم های امریکا قرار است از امروز برقرار شود، اثرات این تحریم ها را چگونه می بینید؟

کورش زعیم: این تحریم ها افزون بر اینکه برای ملت ایران فاجعه بار خواهد بود، بیش از همه به منابع مالی سپاه برای عملیات برونمرزی و کمک به حزب الله و دیگر گروههای مورد پشتیبانی-شان آسیب میزند. بویژه، فهرست ۷۰۰ شخصیت و نهادی که اعلام کرده اند تحریم خواهند کرد، و هنوز نمیدانیم اینها کی هستند، به احتمال قوی شامل فرماندهان سپاه و شرکتهای مورد نیازشان در درون سپاه و برونمرز خواهد بود. فشار و آسیب تحریم ها بنابراین افزون بر اقتصاد و صنعت کشور که تقریبا هم اکنون هم به خاک نشسته، در سپاه بیشترین خواهد بود. به همین دلیل، سپاه و بسیج بسیار خشمگین هستند و نگرانی و خشم خودشان در چالشگری زبانی نشان میدهند. البته هیچکدام از این واکنش ها بدون اجازه یا ترغیب رهبری انجام نمیگیرد، ولی دولت جانب احتیاط را پیش گرفته و سنجیده تر سخن میگوید.

ضرغامی: فکر می کنید که هدف و پیام امروز سیزدهم آبان، روز اشغال سفارت امریکا، با توجه به شورای نگهبان هم که در اصل لایحه سی-اف-تی را رد کرد همزمان، این میتواند چه باشد برای داخل ایران و برای خارج از ایران؟

کورش زعیم: من تصور میکنم هدفش همان نگرانی از اینکه چه خواهد شد است که در جامه چالشگری و استقلال سازمانی یا کشوری نشان میدهند. البته من این را زیاد خردمندانه نمی بینم. ولی بیشتر میخواهند کشورهایی که اینها پشتیبانی میکنند، و گروههای مسلحی که اینها پشتیبانی میکنند در منطقه؛ دارند به آنها نشان میدهند که هیچ نگرانی ندارند و خواهند توانست کماکان آنها را پشتیبانی کنند. و این چالشگری که کمی زیاده از حد است بیشتر برای خواباندن نگرانی آنهاست. ولی نگرانی خودشان اینجور که من می بینم و لابلای جمله ها متوجه شده ام، بهیچوجه رفع نشده.

ضرغامی: آقای زعیم یک سئوال میخواهم بپرسم که در صحبت های آقای جعفری یک نکته نهفته بود و ایشان گفتند که اگر امریکایی ها در سفارت باقی می ماندند انقلاب چهل ساله نمیشد، و به گفته ایشان، همان دهه اول کار انقلاب تمام بود. منظور ایشان از بیان این مسئله چیست؟

کورش زعیم: البته این کمی اغراق گوئی است به عقیده من. البته بیشتر مردم ایران بعد از این چهل سال خواهند گفت که کاش همان دهه اول تمام شده بود. منظورشان اینست که بعد از جنگ، نیاز داشتند که یک دشمن تراشی کنند و با شعارهای ضد یک ابرقدرت بتوانند بسیج بکنند برای عملیات دیگرشان. دلیل دیگری نمی بینم، زیرا تنها موقعی که اینها نیاز به پایداری خودشان می بینند، دشمن تراشی میکنند.

ضرغامی: آیا فکر می کنید که راهپیمایی امروز میتواند تاثیرگذار باشد در مسئله سیاستهای آینده با توجه به اینکه تحریم ها آغاز خواهد شد، آیا میتواند تاثیری بگذارد روی مسئله ایران و امریکا، مسئله ایران و کشورهای منطقه، با توجه به اینکه حتی در این مراسم شعارهایی هم علیه عربستان سعودی سر داده شده؟

کورش زعیم: گاهی دولتها، دولتهای چالشگر و ستیزه جو در تاریخ، وقتی میخواهند پنهانی مذاکره کنند و مسائلشان را دور از دید ملتشان رفع و رجوع بکنند، از این شعارها برای انحراف فکر مردم میدهند. امیدوارم این دفعه هم همینطور باشد. چون میدانم که دولت هم بسیار نگران است و این تحریم ها دولت را ناتوانتر و ناکارآمدتر نشان خواهد داد. همه تلاشهای دولت و هم افراد دیپلوماتیک دولت برای اینست که تاثیر آن را کمتر کنند. ولی از آنجا که به بن بست خورده اند، در نتیجه دولت هم به شعارگری و وعده های سر خرمن دادن افتاده است. اینها همه برای امیدوار کردن مردم است. ولی مردم از خط امید گذشته اند و دیگر فریب شعارها را نمی خورند، باید عمل کرد. من همانگونه که در تحلیل هایم به صراحت گفته ام، حکومت در نهایت باید شهامت بخرج بدهد و دست از شعارهای بی پایه بردارد و تن به یک تحول بنیادین ساختاری که ما پیشنهاد کرده ایم که سلامت و امنیت همه دست اندرکاران و دست اندر جیبان مردم را تضمین میکند بدهد، که بجز چنین تحولی راهی بجز سرازیری با شیب تند نخواهد بود.