بیانیه جبهه ملی ایران و اروپا به مناسبت ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق

۱۲ اسفند ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

هموطنان آزاده،

هر ملتی برای خود قهرمانانی می‌سازد، بزرگشان می‌دارد و می‌کوشد هرکدام از آنان را در شرایط ویژه‌ای، چونان یک ستاره درخشانی راهنمای خود قرار دهد.

برای ملت ایران که هنوز هم برای حقوق شهروندی، دموکراسی، استقلال سیاسی و بکار گرفتن بهینه‌ی ذخایر طبیعی و سرمایه انسانی خود می‌جنگد، براستی که دکتر محمد مصدق هنوز هم یک قهرمان ملی استاوست که تنها خواسته‌اش سعادت ملت ایران بود، اوست که همواره قانونمند بود، اوست که تا آخر عمرش سرسختانه برای حاکمیت ملی با استبداد درون و استعمار برون مبارزه کردیاران وفادارش همه پاک بودند و حتی دشمنانش هرگز کوچکترین تردیدی در صداقت وی نداشتند.

او از ۶ مرداد ۱۳۳۱ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نخست‌وزیر ایران بوددر این مدت، تمام حقوق شهروندی ملت ایران رعایت می‌شدسندیکاها آزاد بودند، اول ماه مه یکروز تعطیلی رسمی بود، بیمه‌های درمانی و بازنشستگیِ عمومی بر پا شدند، نه یکنفر زندانی سیاسی وجود داشت و نه کسی به خاطر نظرات سیاسیش بدستور دادگستری بازداشت یا اعدام گردیدتنها “گناه“ او و یارانش در درجه اول اداره کشور طبق اصل انقلاب مشروطیت – شاه باید سلطنت کند و نه حکومت – و برگرداندن مالکیت صنایع نفت در سراسر ایران به زیر حاکمیت ملی بود.

هم میهنان آزاده،

با مقایسه دولت مصدق با کل رژیم جمهوری‌اسلامی می‌توان به آسانی فهمید که دلیل دشمنی آیت‌الله خمینی با مصدق و جبهه‌ملی‌ایران چه بودآنچه آقای خمینی می‌خواست بازسازی هویت شیعی دوران صفوی برای ایران بوداز اینرو ایران و منافع ملی این کشور برای وی اصولا مطرح نبودوی حتی از بردن نام ایران تا آنجا که ممکن بود خودداری می‌کرد و همواره از مصالح اسلام و نظام اسلامی سخن می‌راندوی نشان داد که برای اسلام شیعی چگونه باید خُدعِه کرد، دروغ گفت و برای حفظ حکومت اسلامیش نباید از قتل و غارت چشم پوشیدآنچه امروزه از این ایدئولوژی بازمانده، پخمه‌سالاری و حجاب‌اجباری با شیوه‌ی پراکندن وحشت و ترس با مسموم‌کردن دانشجویان و دانش‌آموزان دختر است و غارت ثروت ملی در پوشش مولدسازی.

جبهه ملی ایران و اروپا، خواهان برکناری بساط این حکومت ضدانسانی، ایرانستیز و دیکتاتور استاین نظام لایق ملت آزاده‌ی ایران نیست و باید برچیده شود.

پاینده ایران

زنده‌ باد جنبش ملی زن زندگی آزادی

۱۳ اسفند ۱۴۰۱برابر با ۴ اوت ۲۰۲۳