بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم درباره قتل مهسا امینی دختر ۲۲ ساله ایران وجنبش حق طبانه شهروندی و مدنی ملت ایران

۳۱ شهریور ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

با عزیزان ما چه می کنید؟
ایرانیان آزاده،
مرگ مهسا امینی، یک قتل سیاسی است، و چگونگی رخداد آن هرچه باشد تغییری در ماهیت سیاسی آن نمی دهد. مهسا براستی قربانی نظام ارتجاعی و آدمکش اسلامی حاکم بر ایران شده است. “گناه” مهسا و با او میلیونها زن ایرانی مخالفت آشکار با یکی از نمادهای اساسی حکومت انسانستیز جمهوری اسلامی، که همانا حجاب اجباری اسلامی است: یکی از ستونهای زنگ زده قدرت مذهبی و دیکتاتوری ولایت فقیه. این ستون را زنان شجاع ایران به لرزه در آورده اند. روسری های خود را برمیدارند و به آتش می کشند.
خوشبختانه نه تنها حجاب اجباری اسلامی بلکه کل زندگی اجتماعی که رژیم اسلامی می کوشد قواعد آنرا به مردم دیکته بکند، با صدای رسا و در سراسر ایران در مبارزات وسیع کنونی، بزیر سؤال می رود. لذا از این قیام ملی، بهتر است که از هم‌اکنون سوء استفاده قومی- سیاسی نشود و یک جدایی مصنوعی به پیش کشیده نگردد. مهسا درست است که از سقز آمده بود ولی او دختر ایران است و می توانست از جای جای دیگر ایران نیز آمده باشد! آنان که می خواهند از کردتبار بودن مهسا سوء استفاده کنند، نیکوست که نخست به سخنان دایی وی گوش فرا دهند.
آنچه در این مبارزات چشم گیر است، شکفتن دیگربار جنبش پرقدرت دانشجویان، این طلایه داران مبارزات ضد استبدادی در ایران است که همواره مژده پویایی و امید به پایداری به دیگر اقشار و آحاد ملت داده اند و نوید پیروزی. ولی نباید فراموش کرد که این خیزش پیش آهنگان دیگری نیز دارند که چند سالی در کف خیابان و با همدردی با کارگران و بازنشستگان ودیگران، جنبش مدنی را سرافراز و زنده نگه داشته اند. بی شک طنین صدا و نیروی حضور جنبش‌های معلمان و زنان ایران و نقش رسانه های عمومی – مجازی و کنشگران سیاسی در برون از مرزها را نباید کوچک گرفت. گرچه بیشتر این رسانه ها جیره خوار بیگانگانی هستند که دغدغه منافع خود را دارند و اگر جمهوری اسلامی از دخالتهای ایدیولوژیک – شیعی و ضد اسراییلی خود در خاور میانه دست بر می داشت، با او مشکلی نمی داشتند. ولی دست بخشهای مخالفین دیگر ایرانی در برون از ایران مریزاد که با امکانات بسیار کمتری که در اختیار دارند و با ایجاد شبکه ها و اتحادهای شدنی به یاری شبکه‌های گسترده جوانان ایران در داخل می شتابند و در سطح بین المللی نیز با خبررسانی، افشاگری و جوسازی برای رشد و پیشرفت جنبش درون در سطوح گوناگون فعالند.
جبهه ملی ایران- سامان ششم نیز در درون و خارج از ایران وظیفه خود میداند تا آنجایی که دستگاههای ضد امنیتی جمهوری اسلامی دیگر یارای جلوگیری از فعالیت این سازمان را ندارد، در مبارزات ملت ایران شرکت کرده و در میان مردم باشد. با علم به این موضوع و با درنظر گرفتن تجارب به روز شده چندین ساله خود به نکات زیر اشاره می شود:
– نباید فراموش شود جنبشی که هم اکنون در خیابان است در درجه اول یک جنبش حق طبانه شهروندی و مدنی است. چنین جنبشی باید اهداف، شعارها و اشکال این مرحله را با سنجش دقیق روشن نماید. در گام نخست بهتر است خواهان انحلال گشت ارشاد و حجاب اختیاری باشد. این شعار باید سراسری گردد. مانند دیگر تدبیرهای مبارزاتی.
– اعتراضات خشونت پرهیز خیابانی بدرستی که بهترین شکل مبارزه برای این مرحله می باشد. معترضین بهتر است که از بکار گرفتن خشونت پرهیز نمایند. دستگاه های امنیتی مدتهاست که حتی آتش به اختیار هستند. مبارزین نه امکان رزمی و نه اجازه قانونی دست بردن به «آتش» را دارند. جوانان نباید پاک احساساتی شده و خود را به آب و آتش بزنند و مطالبات خود را فراموش کنند .
– بازهم نباید فراموش کرد که مساله معیشت اکثریت هموطنان ما هنوز حل نشده است. باید این مهم در تظاهرات و شعارهای آن بازتاب داشته باشد. قتل مهسا برای بخش بزرگی از ملت ما که گرسنه و بی خانمان هستند دردی جانسوز ولی گذرا است. درد مانای آنان سیرکردن فرزندان گرسنه و بیمارشان است که از کودکی باید با کارهای سخت بدنی، نیروی کار و شاید هم تن شان را در اختیار کارفرمایان بگذارند. شعار« نان آزادی کرامت‌انسانی» یکی از شعارهای شناخته شده در دوران مبارزات زحمتکشان محروم جهان بوده است.
– با آمدن با شکوه دانشجویان به صحنه مبارزات ضد استبدادی و اجتماعی چشم انداز دیگر و بهتری برای مبارزات مدنی و اجتماعی مردم باز می شود. شعار: مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبرِ، این قشر توانا سمت و سوی مبارزات را نشان میدهد و نوید می دهد که دانشجو با تمام قدرت بازهم وارد صفوف ملت شده و یار و یاوراوست. باشد که اینبار دانشجویان درسامان دادن و آراستگی بهینه خیزشهای خودجوش و توده وار مردم در خیابانها نقش موثری داشته باشند. این خیزش نباید از نفس بیفتد. بلکه باید بالعکس نیروهای سرکوب را از نفس بیاندازد. و این مهم جز ساماندهی روشمند و بهینه اعتراضات خیابانی، شعارها و میدانهای تعیین شده از سوی شبکه‌های افقی ممکن نخواهد شد. این شبکه های مرتبطِ مردمی هستند که در فرایند مبارزات مدنی صنفی و اجتماعی آبدیده شده و گام بگام نظام حاکم را خلع سلاح کرده و به تاریخ خواهند سپرد.
اتحاد مبارزه پیروزی
پاینده ایران
جبهه ملی ایران- سامان ششم
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱