بیانیه جبهه ملی ایران سامان ششم درباره کودتای ۲۸ امرداد۱۳۳۲ و سلطنت طلبان کنونی

۲۸ مرداد ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :


هموطنان آزاده

طبق اسناد متعدد و رسمی منتشر شده وزارت خارجه ایالت متحده آمریکا ۶۹ سال پیش نخست در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ کودتایی علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق با شرکت محمد رضاشاه پهلوی و بخشی از ارتش شاهنشاهی روی میدهد، که با هشیاری دکتر مصدق از تشخیص جعلی بودن حکم عزل وی از نخست وزیری و دستگیری سرلشگر نعمت الله نصیری، آورنده این حکم در ساعت ۲ پس از نیمه شب به منزل مصدق با تانک و زره پوش، موقتا پایان می پذیرد.
روز بعد معلوم می شود که شاه با هواپیمای خصوصی خود و به همراه ملکه به بغداد فرار کرده است. در ۲۶ مرداد ۳۲ همه وزرای دستگیر شده دکتر مصدق آزاد می گردند و بدستور نخست وزیر قانونی به وظیفه خود ادامه می دهند. در ۲۷ مرداد ۳۲ در همه شهرهای بزرگ ایران علیه کودتاگران و به پشتیبانی از دکتر مصدق و دولت قانونیش تظاهراتی انجام می شود. در بزرگترین میتینگی که تا آن موقع در میدان بهارستان تهران انجام شده بود، دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق اتهامات گوناگونی علیه محمد رضا شاه را مطرح می کند و اطلاع می دهد که وی از بغداد به ایتالیا گریخته است. از میان مردم شعارهای فراوانی علیه شاه شنیده می شود، منجمله عزل وی و اعلام جمهوری ایران. ولی در مورد آخر دکتر فاطمی موضعی نمی گیرد.

باوجود شکست کودتای ۲۵ مرداد مامور اطلاعاتی آمریکا کرمیت روزولت به عنوان فرمانده محلی عملیات سیا و نورمن داربی شایر بعنوان مسؤل اطلاعاتی ام آی سیکس انگلیس به ماموریت خود ادامه می دهند و با پخش مبالغ زیادی پول بین اراذل و اوباشی چون «برادران هفت کچلان» و طیّب از سویی و روحانیونی مانند کاشانی و برادران رشیدیان جاسوسان کارکشته انگلیسی از سوی دیگر موفق می شوند توسط این عوامل دسته هایی از اقشار ناآگاه و تهیدست پایین شهرتهران را بسیج کرده و بنفع شاه فراری با چاقو و چماق به شمال شهر روانه سازند. سرلشکر فضل الله زاهدی نیز که پس از کودتای ۲۵ مرداد مخفی شده بود از ارتش با یاری برخی از افسران که با آمریکا و یا انگلستان روابطی داشتند و البته با پول زیاد وارد صحنه شده عملیات آژاکس آمریکایی که همان «عملیات چکمه» انگلیسی بود، با موفقیت به اجرا می گذارند. مصدق و یارانش دستگیر و به حصر و حبس های طولانی محکوم می شوند. دکتر فاطمی دو ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد دستگیر و در ۱۹آبان سال ۱۳۳۳اعدام می شود. وی لحضاتی پیش از اعدامش می گوید:

“آقایان افسران، ما نزدیک به سه سال در این کشور حکومت کردیم و یکنفر از مخالفین خود را نکشتیم. برای اینکه ما نیامده بودیم برادر کشی کنیم. ما برای آن قیام کردیم که ایران را متحد کرده و دست خارجی را از کشور کوتاه کنیم. زنده‌ باد آزادی، زنده‌ باد مصدق و پاینده باد ایران.“

هموطنان ایران‌دوست، از آنجاییکه بخش نسبتا بزرگی از جوانان ایرانی متاسفانه اطلاعات درستی از چگونگی کودتای ۲۸ مرداد ندارند و یا با اطلاعات نادرست و مغرضانه از سوی کتب درسی جمهوری اسلامی و رسانه هایی چون «من و تو» گمراه می شوند، ما چکیده کوتاه بالا را عرضه کردیم. ما می دانیم که بخشی از هموطنان ما پس از مقایسه اوضاع اسفبار اقتصادی و اجتماعی فعلی ایران با اطلاعات ناقص و تا حدی نادرستی که از دوران شاهان پهلوی دارند، می پنداراند که اگر این خانواده سلطنتی بازهم به حکومت بازگردد اوضاع زندگی آنان بهتر از شرایط کنونی خواهد شد.
هموطنانی که چنین می اندیشید، آیا دیکتاتوری رضاشاه و محمد رضاشاه، بویژه کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ هیچ سهمی در پیدایش و تسلط جمهوری اسلامی نداشته است؟ آیا در اواخر سلطنت محمد رضاشاه بیکاری و وضع معیشت طبقات محروم روز بروز بدتر نمی شد؟ تورم، بیکاری و بویژه بی‌خانمانی بیداد نمی کرد؟
خانم ها و آقایانِ هواخواه پادشاهی، جبهه ملی اعتقاد راسخ به حق حاکمیت ملت از طریق انتخابات واقعا آزاد و دموکراسی دارد و این مهم را در دوران کوتاه نخست وزیری دکتر مصدق نیز عملا نشان داده است. شکی نیست که در یک انتخابات آزاد پس از برکناری جمهوری اسلامی با همه تصورات ناروشنی که شما از نظام پادشاهی پهلوی دارید می توانید مانند ما که به جمهوری اعتقاد داریم آزادانه به نظام و طرفداران سلطنت رای بدهید. ولی شما باید به رای دیگرانی که نه تنها اصولا نظام جمهوری را به نظام موروثی ترجیح می دهند بلکه نسبت به دمکرات بودن اکثریت طرفداران سلطنت در خارج و در ایران با تردید می نگرند، احترام بگذارید! با «قیام» نامیدن کودتای ۲۸ مرداد، در حالیکه در این باره اسناد فراوانی منتشر شده است، تنها صورت مساله را مخدوش می کنید. در صورت شکست در انتخابات فرافکنی نکنید. باید به نتایج انتخابات مجلس موسسان و قانون اساسی مصوبه این مجلس تمکین کرد.
پاینده ایران
جبهه ملی ایران سامان ششم
۲۷ امرداد۱۴۰۱