بیانیه جبهه ملی ایران سامان ششم درباره دور جدید مبارزات فرهنگیان ایران

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

هموطنان آزاده،

با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های فرهنگیان در اعتراض به عدم اجرای مطالبات آنان، دیگرباراعتراضات فرهنگیان ایران در نزدیک به ۱۰۰ شهر آغاز شده است. سالهاست که اقشار گوناگون فرهنگیان خواستار رسیدگی دولت و مجلس به وضعیت حقوق و پیگیری دیگر مطالبات‌ خود هستند؛ به رتبه بندی و سطح پایین حقوق شان بویژه با درنظر گرفتن گرانی های سرسام آور ارزاق عمومی و دیگر مایحتاج خانواده های خود.

با اینکه طبق معمول این بارهم تظاهرات معلمین کاملا مسالمت آمیز و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی بود، نیروهای انتظامی برخورد بسیار خشن و امنیتی با تظاهر کنندگان داشتند. بسیاری را دستگیر کرده و کوشیده اند از آنان کتبا اعترافاتی مبنی بر«ایجاد اغتشاش و تشویش در افکار عمومی» بگیرند. اکنون پرسش مهم این است که چرا حاکمیت این بار با چنین خشونتی با تظاهر کنندگان رفتار می کند؟

نخست اینکه حرکت صنفی معلمان در این میان تبدیل به یک جنبش مدنی شده است. برای خود در خیابان جایگاه ویژه ای باز کرده و ساخته است. این جایگاه تاکنون از طرف نظام کمابیش تحمل شده و برسمیت شناخته می شد. حال اما با ادامه فعالیت فرهنگیان، اقشار دیگری مانند والدین دانش آموزان مدارس دولتی و دیگرانی که از اقشارمتوسط سابق و تهیدست کنونی هستند برای ابراز مطالبات خود به این «جایگاه امن» وارد می شوند و در تراکنش با فرهنگیان میروند که خودجوش به این جنبش مدنی سرشت فراصنفی؛ اجتماعی بدهند.

حاکمیت احساس خطر می کند. از آنجایی که حتی اگر هم بخواهد، توان مالی رفع مطالبات معترضین را ندارد، به تنها وسیله ای که بخوبی تسلط دارد یعنی خشونت و بگیر و ببند دست می آویزد. روشن است که این روش شاید برای مدت محدودی امکان نفس کشیدن به او بدهد. زیرا چنین جنبشی از آنجاییکه ریشه پویای اجتماعی دارد پس از هر شکست موقتی، ناگزیر سربلند می کند و با قدرت و تجربه بیشتری تا پیروزی نهایی می رزمد. حکومت اسلامی با ساختار اجتماعی، سیاسی فاسد و ایدیولوژیک خود محکوم به فناست. درست است که چهل واندی سال برای تاریخ یک چشم به هم زدن است ولی برای ملت ایران یک فاجعه است که باید هرچه زودتر پایان یابد!

جبهه ملی ایران سامان ششم همه آحاد ملت ایران را به یاری همه جانبه به تمام جنبش های مدنی و اجتماعی ایران فرا می خواند. رژیم اسلامی حاکم بر ایران را تنها با یک رستاخیز ملی می توان برکنار زد و بجایش حکومتی ملی و سکولار نشاند.

پاینده ایران

جبهه ملی ایران سامان ششم

یکشنبه،۴ اردیبشت ۱۴۰۱