بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم خطاب به ملت شریف افغانستان و هم میهنان افغانی تبار ایران

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

دیروز عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایران گفته است در صورتیکه به دلیل تحریمهای آمریکا میزان فروش نفت ایران به صفر برسد، از مهاجران افغان ساکن ایران خواهد خواست که ایران را ترک کنند. تا کنون سخنان متعارض با ارزشهای حقوق بشری و مغایر با جوهر فرهنگ ایرانی از جمهوری اسلامی بسیار شنیده بودیم، ولی این بار این گفتار بار سنگینی بر نگرش انسانی و اجتماعی یک یک ما ایرانیان وارد ساخت که یک دیپلمات عالیرتبه صرفا بر مبنای دیدگاه اقتصادی خاص چنین موضعی را اعلام نماید.
ما پیوند تاریخی و فرهنگی دو ملت ایران و افغانستان را ارج می نهیم. ما خود را در حل مشکلات مردم افغانستان بر مبنای حسن همجواری نیز سهیم میدانیم. کما اینکه نخستین بیانیه در محکوم کردن حمله شوروی به افغانستان را در همان هفته های واپسین ۱۳۵۸ جبهه ملی داد، و همچنین اظهار نظر غیر دوستانه از سوی یکی از مسئولان در روز سیزده بدر سال ۱۳۹۱ که دستور توهین آمیزی نسبت به شهروندان افغانستانی در اصفهان داده بود، ناروا دانسته و محکوم کردیم. جبهه ملی ایران نارضایتی خود را از آن رویداد که بحق با باورها و پیشینه تاریخی مردم ایرانزمین بیگانه بود اعلام نمود.
در دهه ۱۳۷۰، ما مکرر در رسانه ها، رفتار دولت جمهوری اسلامی نسبت به پناهجویان افغان را مورد سوال قرار داده و بر اساس وظیفه ملی و فرهنگی خود خواهان تلاش در جهت جذب آنها در جامعه ایرانی و بهره مندی از امکانات شهروندی بوده ایم. در بازسازی افغانستان ما تلاش زیادی برای تشویق به سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع در افغانستان کردیم. ما از رفع ممنوعیت بهره مندی از حق آموزش و تحصیل کودکان افغانستانی در هر مدرسه و هر رشته مانند کودکان ایرانی و بطور رایگان دفاع کردیم، و موفق شدیم.
ما به مقامات میگوییم که گناه این هم میهنان تاریخی ما که بعلت خشونتهای حاکم در کشور خودشان به ایران پناه آورده اند چیست؟ مهاجران افغان در حال حاضر سختکوش ترین بخش زحمتکش ایران را تشکیل می دهند.
ما انتظار داریم که در این موضع اعلام شده تجدید نظر لازم صورت گیرد.
جبهه ملی ایران-سامان ششم
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸خ