بیانیه جبهه ملی ایران- سامان ششم به مناسبت سالروز اعدام دکتر حسین فاطمی

۱۸ آبان ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

به نام سعادت ملت ایران
۱۹ آبان ماه یاد آور جنایت رژیم دیکتاتوری پهلوی، سالروز اعدام دکتر حسین فاطمی است

دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه ی دولت ملی محمد مصدق مدتی پس از کودتای ننگین بیست هشتم امرداد توسط سر سپردگان رژیم دیکتاتوری پهلوی دستگیر و سپس با تنی تب دار و دشنه آجین به جوخه آتش سپرده شد. او به فاصله ۳ سال، دو بار ترور شد. بار اول توسط محمد مهدی عبدخدایی در سال ۱۳۳۰ و بار دوم توسط شعبان جعفری در سال ۱۳۳۲ که هر دو بار هم جان سالم به در برد.
دکتر فاطمی به عنوان جوان ترین وزیر امور خارجه کابینه ی دکتر مصدق در تمام دورانی که پا در رکاب جنبش آزادی خواهانه ی ملت ایران گذاشت تا دم آخر حیات خود، هیچگاه دست از مبارزه و آرمان خواهی در راه استقلال و مبارزه بر علیه سیطره بیگانگان و استعمار و استبداد داخلی و دربار وابسته بر نداشت و با قلم خود شجاعانه در روزنامه “باختر امروز” صدای در گلو خفته ی ملت تحت ستم ایران گردید.
شهید فاطمی همزمان در چند سنگر در حال مبارزه با دشمنان ملت و کشور بود. از سویی با سفارت فتنه گر انگلستان و ایادی وابسته و از دیگرسو با دربار فاسد و سر سپرده و شاهی که کوچکترین اراده ای از خود نداشت.
او با آگاهی به نقش سفارت انگلستان در مشکلات کشور به درست این سفارت خانه را تعطیل کرد و موجب شد تا انگلستان کینه ی عجیبی از او در دل گیرد. دبیر شرق آسیای  سفارت انگلیس در تهران در زمان کودتا می‌نویسد « اعدام شاید… در مورد مصدق عاقلانه نباشد ولی برای فاطمی، اگر دستگیر شود، بهترین راه حل است. تا زمانی که اینگونه افراد زنده هستند و در ایران به سر می‌برند، همیشه خطر ضد کودتا وجود دارد، شدت عمل ضروری است…».
وی سرانجام بدستور دیکتاتور، محمد رضا پهلوی  دستگیر و طی یک دادگاه نمایشی به اعدام محکوم شد. دکتر فاطمی در سحرگاه ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۲ در حالی که در تب می سوخت گفت:٬٬ ما سه سال در این کشور حکومت کردیم و یک نفر از مخالفان خود را نکشتیم. ما نیامده بودیم برادرکشی کنیم ما برای آن قیام کردیم که ایران را متحد کرده و دست خارجی را از کشور کوتاه نماییم …٬٬.

و اینگونه شد که نامش در تاریخ مبارزات ملت ایران جاودانه شد و اعدام بزدلانه ی این بزرگ مرد آ زادی خواه لکه ننگ و سیاهی گردید در تاریخ سلسله پهلوی.
نام و یادش جاودان باد

جبهه ملی ایران- سامان ششم
۱۹ ابان ماه ۱۴۰۰