بیانیه جبهه ملی ایران-سامان ششم به مناسبت کشتار آبانماه

۱۹ آذر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

ساختار قدرت محافظ نظام، غیر شفاف و ناشنوای حاکم بر سرزمین ایران دیربازیست که از فقدان گردش آزاد اطلاعات ارتزاق میکند. نظامی که چهار دهه گذشته با ایجاد جوّ اختناق و سرکوب و آتش زدن مراکز دولتی و سینماها و حمله به احزاب و سازمانهای مدنی و غیره شکل گرفت، امروز با تکرار همان گونه اقدامات علیه مردم معترض به تُهیدستی و بیکاری و خفقان اجتماعی و سیاسی، و نیز به فساد گسترده و غارت دارایی های ملی و اموال مردم در موسسات مالی، و معاملات حکومتی، آنان را اغتشاشگر و وابسته به بیگانگان قلمداد میکند! و کشتار آنان را جنگ پیروزمندانه میخواند!

اکنون هم حکومت با تکرار اینگونه اقدامات و انتصاب تظاهرات مردم ناراضی و ستمدیده و ناامید، بویژه کارگران و جوانان محروم کشور، را به سازماندهی و تحریکات بیگانگان و عوامل برونمرزی ارتباط میدهد. اینگونه فرافکنی های توهین آمیز به مردمی محروم و غارت شده نفرت اکثریت خاموش جامعه را هم بر می انگیزاند. آیا تخریب و به آتش کشیدن بانک ها و فروشگاههای وابسته به صاحبان قدرت که در طی چهار دهه گذشته از جیب مردم فقر و تهی دست جامعه توسط جوانان و مردم مهاجر و حاشیه نشین شهرها بعلت بیکاری و درماندگی بوده یا ترفندی برای پوشاندن دزدی سپرده ها و سرمایه های مردم و غرامت از شرکتهای بیمه، یا عاملی برای سرکوب بیرحمانه هرگونه اعتراض و جلوگیری از فعالیت های اجتماعی؟ 

جبهه ملی ایران (سامان ششم) در حالیکه از هرگونه حرکت برای دستیابی به حقوق ملت پشتیبانی میکند، با التزام به بیانیه جهانی حقوق بشر و برابر با منشور حقوق شهروندی خود، نمیتواند با تخریب و آتش افروزی و غارت اموال عمومی و هر گونه عمل خشونتبار موافق باشد. تنها توجیهی که برای تحرکات اخیر میتوان یافت آن است که حاکمیت با انسداد کامل هرگونه تحرک در جامعه هیچ روزنه ای برای مطالبه گری حقوق شهروندی و هیچ راه حل معقولی برای رهایی ملت از بحران فزاینده کنونی در اختیار مردم یا ناراضیان و مخالفان نوع حکومت حاکم باقی نگذاشته است. 

جبهه ملی ایران (سامان ششم)، ضمن درک خشم جوانان کشور، تخریب اموال ملت را تقبیح نموده برخوردهای خشن و کشتار جوانان توسط تک تیراندازان و لباس شخصی ها را محکوم میکند. جبهه ملی ایران بر این باور است که گرچه سوء مدیریت کلان کشور عامل نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میباشد، گذر از بحران های ناشی از آنها، نه با رهیافت های اقتصادی و سیاسی مقطعی و نه با توزیع مواد غذایی و یارانه های تحقیر آمیز، بلکه با ایجاد گشایش در گلوگاه معضلات ساختاری قانون اساسی و برپایی حاکمیت قانون دموکراتیک برخاسته از رای آزاد مردم در شرایط آزادی فعالیت احزاب سیاسی و حقوق بشری امکانپذیر است.

در پایان، ما جان باختن صدها هم میهن را به مردم ایران بویژه خانوادهای داغدار تسلیت میگوییم و این ماه آذر را ماه سوگواری و یادبود از کشته شدگان راه آزادی و مبارزه با فساد و خودکامگی برای جبهه ملی ایران اعلام میکنیم. 

جبهه ملی ایران – سامان ششم