بیانیه جبهه ملی ایران(سامان ششم) در حمایت از اعتراضات به گرانی‌

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

نان مسکن آزادی
هم میهنان، ملت آزاده ایران
خیزش حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه شما در سراسر ایران عزیزمان، یک بار دیگر حکایت ا ز آن دارد که حاکمیت بدون در نظرگرفتن شرایط موجود و تنگناهای اقتصادی که عمده آن ناشی از نا کار آمدی سیستم مدیریتی و بیسوادی کاربدستان سکان اقتصادی مملکت و چپاول خودی‌های نشسته بر سفره ملت می باشد، اکثریت ملت ایران را به خط فقر و فلاکت رسانده و نیازمند یارانه و کمک معیشت نموده است. قدرتمداران جمهوری اسلامی با رویه‌‌ی‌های تنگ نظرانه و تمامیت خواهانه‌یی در طی چهل و سه سال زمامداری از ایران ثروتمند و بزرگ، ویرانه ای بر جای گذاشته اند. اینک جان ملت نجیب و بردبار ایران به لب رسیده و یک بار دیگر در اعتراض به شرایط وضع موجود یا همانا علیه بانیان وضع موجود با تمام توان پا به میدان گذاشته و کف خیابان را به عنوان آوردگاه فریاد در گلو خفته خود انتخاب کرده است.
به گواه تجربه‌ی تاریخی، هیچ استبدادی در این گستره خاکی هیچگاه توان استمرار نداشته و مبارزات آزادی خواهانه و ظلم ستیزانه این ملت همواره حکمرانان مستبد را به زیر کشیده است.
حال چگونه رژیم و کاربدستان آن می پندارند با داغ و درفش و راه اندازی ماشین سرکوب توان زمینگیر کردن ملت به پا خواسته ایران را دارند؟
ماههاست آموزگاران، کارگران و پیشه وران دیگر به صورت روزانه در اعتراض و اعتصاب به سر می برند و شگفتا که رژیم می پندارد که با پول پاشی اسکناس های بی پشتوانه می تواند مردم را وادار به سکوت کند.
شهروندی که سفره اش خالی از نان است و سقفی بالای سر خود ندارد چگونه می تواند دزدسالاری و رانت خواری و بریز بپاش آقا زاده های کاربدستان حاکمیت را ببیند و سکوت کند؟
به راستی اگر ماشین سرکوب توان خفه کردن ملت درمانده و عاصی را داشت بی گمان بعد ازسرکوبهای ددمنشنانه‌ی سالهای ۹۶ و ۹۸، حاکمیت اکنون نمی بایست شاهد اعتراضات دیگری می‌بود.
جبهه ملی ایران(سامان ششم) ضمن همگامی و همراهی با اعتراضات و مطالبات به حق ملت ایران و اعلام همدردی با خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان خیزش‌های اخیر، به حاکمیت نسبت به برخوردهای خشونت آمیز با معترضان، هشدار داده وخواهان توقف ماشین سرکوب در برخورد با ملت می باشد.
به تمامی پایوران در ارگان های امنیتی، نظامی و انتظامی توصیه می شود که خود را در سوی درست تاریخ و همراه ملت ایران تعریف کنند. شما ها بخشی از جامعه‌ی ایرانی هستید و سزاور نیست در قامت ابزار سرکوب رژیم بر علیه هم میهنان و خواهران و برداران خود عمل نمایید. یقین بدانید که هر گونه اقدام مذبوحانه علیه ملت ایران ناگریز باید در فردای آزادی، پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه های ملی باشید.
جبهه ملی ایران(سامان ششم)هر گونه اقدامات خشونت آمیزاز قبیل آتش زدن و تخریب اموال عمومی و یا به دست گرفتن سلاح به بهانه مبارزه با رژیم را هم محکوم کرده و باور دارد که خشونت زایشگر خشونت خواهد بود، اگرچه فرصت طلبان مطرود از جامعه ی سیاسی و جنبش آزادی خواهانه در این روزها تلاش دارند تا با مصادره به مطلوب کردن خیزش ملت ایران، به این خیزش‌ها سمت و سوی خشونت بدهند. طبعا این رویه مطلوب حاکمیت برای توجیه سرکوب شدیدتر هر خیزش و اعتراض مدنی شهروندان خواهد بود. اما ملت ایران هوشمند تر از آنانی است که بخواهد فریب چنین پروژه هایی را بخورد.
جبهه ملی ایران به همانند سازمانی که همواره مشی مبارزه مسالمت آمیز را در سر لوحه مبارزات خود داشته، خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب در خصوص عاملان و آمران جانباختگان و آسیب دیدگان اعتراضات کنونی و سالهای گذشته است. بازداشت شدگان همه اعتراضات باید بدون قید و شرط آزاد شده و به آغوش خانواده های خود باز گردند.
پاینده ایران
جبهه ملی ایران(سامان ششم)
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱