به میدان آمدن کارگزاران پیشین، جاری و صادراتی برای حفظ حکومت با نگاهی به کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در گفتگو با آقایان ایرج مصداقی، مجتبی موسوی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی- سامان ششم) و فواد پاشایی

۱۷ آذر ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :