بررسی مرحله گذار از جمهوری اسلامی و آینده سیاسی ایران – مصاحبه حمیدرضا عسگری با مهندس کورش زعیم

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

کشورمان دراین برهه از تاریخ شاید سخت ترین روزهای خود را سپری می کند. ایران و ایرانیان خسته از ناملایمات داخلی و خارجی، کوهی از مشکلات را به دوش می کشند با این امید که روزی از این بلایا رهایی یابند و در صلح و آرامش زندگی کنند.

مردم ایران می دانند که در کشوری ثروتمند با فرهنگ و تمدنی به بلندای تاریخ زندگی می کنند. اما طی چهل سال گذشته، هر روز جایگاه فردی، ملی و بین المللی خود را از دست داده اند و امروز در جداول آماری از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری در ردیف آخرین کشورهای دنیا هستند.

این درحالی است که اکثریتی ازنخبگان ما در راس مراکز علمی و پژوهشی دنیا فعالیت می کنند و حتی در جایگاه سیاستمداران و مدیران اجرایی در کشورهای غربی فعالیت دارند. این امر بیانگر این واقعیت است که ما به لحاظ بنیه و توان انسانی چیزی از کشورهای پیشرفته دنیا کم نداریم و این ضعف و عقب ماندگی نشان از بی کفایتی حکومت جمهوری اسلامی است.

دررابطه با عدم کارایی و نارسایی مدیریت حاکمان ایران موضوع کامل روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست. بحث اصلی ما بر سر چگونگی رهایی کشور از این حکومت ناکارآمد است. باید تاکید کنم که در نگاه کلی هر ایرانی وطن پرستی می داند که نجات کشور در گرو کنار زدن رژیم فعلی است. اما با کلی گویی و تجویز نسخه هایی که تاریخ انقضای آنها گذشته است راه به جایی نخواهیم برد. کما اینکه طی این ۴۰ سال گذشته مشاهده کرده ایم که مخالفان دستاورد چشمگیری نداشته اند و حرکتی هایی هم که در جهت مخالفت با نظام صورت گرفته توسط  مردم بوده است. هیچ کدام از این حرکت ها شناسنامه ای برای انتصاب به جریان یا گروه خاصی نداشته و مردم برای خودشان و به سبب نارضایتی های داخلی دست به شورش یا آشوب زده اند.

لذا، ضرورت یک مرحله گذار از این حکومت امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نماید که رسالتی است بردوش تمام ایرانیان وطن پرست که دل در گروی آزادی و آینده ایران دارند. برهمین اساس با یکی از فعالان سیاسی داخل کشور به مصاحبه نشستم تا نظرات و نگرش آینده پژوهانه ایشان را جویا شوم. مهندس کوروش زعیم عضو هیئت رهبری “جبهه ملی ششم” از ایران. اساس و محور گفتگو برپایه دو موضوع صورت گرفت:

– محور اول بحث پیرامون وضعیت فعلی ایران است که چگونه واز چه راهکار و مسیری باید استفاده کنیم تا به هدف اول خود یعنی گذار از حکومت فعلی ایران دست یابیم.

– محور دوم بحث این است که، به فرض تحقق هدف اول و تغییر حکومت، قرار است ایران آینده را با کدام مدل حکومتی و با چه دستور کاری به سمت توسعه همه جانبه پیش ببریم و اداره کنیم.

درهمین زمینه مهندس کورش زعیم عضو هیئت رهبری جبهه ملی ششم با اشاره به وضعیت فعلی و بحران های جمهوری اسلامی گفت:

کورش زعیم: رویدادهای سال های اخیر وجنبش هایی که علیه رفتار و سیاست های جمهوری اسلامی خیابانی شد، موضوعاتی بود که ما در سالهای پیشتر در گفته ها و نوشته هایمان تحلیل و پیش بینی کرده بودیم، اما این بار وضعیت را بسیار بدتر از پیش می بینیم. چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون اساسی بسته است و همچون فرقه ها و حکومتهایی که به تنهایی کشور را اداره می کنند و اجازه دخالت به کسی را نمی دهند، محکوم به شکست می باشد.

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی به هیچوجه اصلاح پذیر نیست، چرا که مفاد و اصل های آن اما و اگرهای فراوانی دارد و همواره قدرت مرکزی و روحانیون را تقویت می کند که آنها هیچ توان علمی و مدیریتی ندارند.

عسگری: کورش زعیم درمورد چگونگی مرحله گذار از جمهوری اسلامی با اشاره به اقدامات جبهه ملی ششم در تصویرسازی از آینده ایران گفت:

کورش زعیم: از آنجا که ما پیش بینی کرده ایم که جمهوری اسلامی صدرصد فروپاشی خواهد کرد، ابتدا فراخوان دادیم تا نخبگان ایرانی در داخل و سراسرجهان با ما همکاری و همفکری کنند تا درباره  ایران آینده و اینکه برنامه انتقال قدرت را به یک حکومت مبتنی بر رای مردم پیشبیین و برنامه ریزی کنیم:

۱- ببینیم که قانون اساسی آینده باید چگونه تدوین و به چه شکلی اجرایی شود. در این زمینه نظرات و پیشنهادات خوبی از داخل و خارج از کشور برای ما ارسال شد.

۲- چگونه کشورما با سیستم های موفق اداره حکومت و مدیریت دموکراتیک در جهان همگام باشد. در این موضوع نیز ما نظرات وکمک های خوبی گرفتیم و پس از آن نخستین گامی که برداشتیم تدوین “منشور حقوق شهروندی” جبهه ملی ششم بود را با کمک دوستان و هیئت رهبری تدوین و منتشر کردیم . در این سند منشور مشخص شده که آحاد ملت ایران چه حقوقی دارند و چگونه باید این حقوق تضمین شود.

سپس “دیدگاه ها و راهکارها”ی خود را برای هر بخش مدیریت حکومت آینده را تدوین و منتششر کردیم. از آموزش و پرورش تا اقتصاد و ارتش و قوه قضاییه و غیره را در جزئیات تشریح کردیم و توضیح دادیم که دولت آینده باید چگونه کشور را اداره کند. این سند تدوین شده را در دسترس عموم و نخبگان قرار داده ایم تا ارزیابی شود و برای این ارزیابی نیز نیازی هم نبود که افراد عضو جبهه ملی باشند.

عسگری: درادامه بحث، پیرامون گذر از مرحله انتقال قدرت و آینده اداره کشور، کورش زعیم از آماده سازی طرحی برای جمهوری اسلامی توسط جبهه ملی ایران خبرداد و گفت:

کورش زعیم: ما به مقامات جمهوری اسلامی می گوییم اگر پیش بینی های ما را در طی دهه های گذشته باوردارید و شاهد بوده اید که این تحلیل ها و پیش بینی ها عمدتا درست از آب درآمده، بیایید یک انتقال قدرت صلح آمیز را ازما بپذیرید.

در این طرح پیشنهاد کرده ایم که ما با یک عفو عمومی پس از مرحله گذار سران نظام و خانواده هایشان محافظت خواهیم کرد به گونه ای که به هیچ کس آسیبی نرسد. ما اعدام را ممنوع و لغو خواهیم کرد و حتی زندان را هم با ایجاد مجازاتهای جایگزین از قانون حذف خواهیم کرد.

ما دراین طرح به مسئولان رژیم گفته ایم که شما برای سال ها مردم را غارت کرده اید، اما شما را محاکمه نمی کنیم و می گوییم این پول هایی را هم که دزدیده اید مال خودتان، به شرط اینکه آنها را در ایران سرمایه گذاری و اشتغال زایی کنید. با این پول ها کارخانه هایی را که تعطیل کرده اید، تولید کشور را که نابود کرده اید، صنایعی را که هزاران میلیارد قیمت داشت را مصادره کرده اید یا به قیمت میلیون ها تومان به خود فروخته اید را راه اندازی کنید و فقط مالیات درآمدهای ثروتی را که از مردم غارت کرده اید به دولت ایران آینده بپردازید.

عسگری: عضوهیئت رهبری جبهه ملی ششم درادامه تشریح طرح اداره کشور پس از مرحله گذار به تدوین یک قانون اساسی جدید درکمیسیون قانون اساسی اشاره کرد و گفت:

کورش زعیم: ما برای این کمیسیون نخست در سال ۱۳۸۸ برنامه ریزی کرده بودیم. از سال ۱۳۹۷ که جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی اعلام کردیم، از تمام گروه ها و جریان های سیاسی و حقوق بشری، حتی از اصولگرایان، اصلاح طلبان و حزب هایی که وجود دارند و حتی از حوزه علمیه به شرطی که پاکدست باشند بیایند و کمک می کنند. ما قانون اساسی که ما پیشنهاد می کنیم و دیگر پیشنهادهایی که از سوی نخبگان و فرهیختگان ایرانی در داخل و خارج مرزها به دست ما رسیده را روی میز می گذاریم و یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار با آزادی کامل تمام ادیان و آزادی مشارکت در اداره کشور برای همه را مورد بررسی و تدوین قرار دهیم. همچنین روش و چگونگی انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و مسئولیتهای آنان را مشخص می کنیم.

این قانون اساسی سه تا شش ماه توسط رسانه ها که آزادی خواهند بود و مردم مورد نقد قرار میگیرد، این نقدها در کمیسیون بررسی و با تکمیل آن به همه پرسی گذاشته می شود.

پیشنهاد دیگری که ما تدوین و منتشر کردیم این است که در آینده برای اینکه همه مردم ایران در سراسر کشور بتوانند در روند قانون گذاری و سرنوشت کشور مشارکت داشته باشند، یک مجلس شورای ملی و یک مجلس مهستان ملی را در مرکز خواهیم داشت. تمام لوایحی که در مجلس شورای ملی تصویب می شود باید در مجلس مهستان نیز تایید شود. همچنین در همه استانها هم مجلس شورای استان و مجلس مهستان استان خواهیم داشت. استانداران و شهرداران و بخشداران و دهداران همه انتخابی توسط باشندگان حوزه های خود خواهند بود. این سند را هم منتشر کرده و بارها درباره آن مصاحبه و گفتتگو کرده ایم.

عسگری: عضو هیئت رهبری جبهه ملی در پاسخ به ارائه الگویی مشخص برای طی مسیر انتقال قدرت از جمهوری اسلامی تا پیش از مجلس موسسان گفت:

کورش زعیم: من نمیخواهم درمورد مرحله گذار پیش بینی منفی و تاریکی داشته باشم. هنوز امیدوارم جمهوری اسلامی که اینقدر به این مردم ستم کرده و دروغ گفته و در داخل و خارج منفور است، این کارها کنار بگذارد. ما از داخل نظام تماس هایی داشته ایم که طرح ما را جدی گرفته اند و نیز هشدارهای ما را. این امیدوار کننده است.

من درباره گزینه های احتمالی دیگر که برای کشور و نیز برای سران جمهوری اسلامی بسیار خطرناک خواهد بود زمانی خواهم گفت که از جمهوری اسلامی ناامید شده باشم. من هنوز امیدوارم و نشانه هایی از درون نظام می بینم که نشان میدهد سران حکومت متوجه شده اند که در چه مسیر خطرناکی قرار دارند و باید رفتار خود را بازنگری کنند. من چون این را در درون نظام دیده ام ترجیح میدهم صبر کنم و امیدوارم که از این مسیرمخرب دست بکشند و قدرت را صلح آمیز و بدون هیچ خطر واگذار کنند. ما اصلا نمی خواهیم آنها اصلاحاتی انجام دهند چون اصلا دانش آن را ندارند. ما به اینها گفتیم کنار بشینید و با ثروت خود خوش باشید تا ما این ویرانه ای را که تحویل میدهید بازسازی کنیم.

عسگری: درادامه مصاحبه از کورش زعیم درمورد عدم توفیق اپوزیسیون خارجی طی ۴۰ سال گذشته سئوال شد که ایشان در پاسخ گفت:

کورش زعیم: به نظر من شخصیت های برون مرزی ما شخصیت های وزینی هستند و برخی با ما همکاری دارند. مشکل ما در سازماندهی است. ما پراکندگی زیادی در اپوزیسیون خارجی داریم و البته در داخل هم چنین است. مشکل ما این است که همه خود را همه دان می دانیم و عادت نداریم باهم کنکاش کنیم. این پراکندگی و پافشاری بر راهکار شخصی که تنها از آن خود را مقبول می دانند، باعث آسیب هایی شده است. ما با گروه های متعددی در ارتباطیم و بسیاری از آنها نیز با ما همکاری و تعامل دارند، اما به نظرم اخیرا گرایش هایی به وجود آمده و فهمیده اند که یک صدا و یک دست فایده ای ندارد و کاری از پیش نمی برد.

این واقعیت است که ما همه در داخل و خارج همه چیز را می دانیم و بلدیم و نظر خود را ارجح می دانیم و از هم جدا و پراکنده هستیم و این آسیب رسان است. کاری که ما کرده ایم یک دعوت همگانی از برونمرز و درونمرز و حتی درون نظام کسانی که فهمیده اند چه اشتباهاتی کرده اند، و پاسخ های امیدوار کننده ای از درون و برون کشور دریافت کرده ایم. ما باورداریم که باید همه آزاد باشند دیدگاه های خود عرضه و ترویج کنند ولی همه چیز را به رای مردم گذاشته شود.