برای دانش آموزان ، برای آینده-بیانیه جبهه ملی ایران و اروپا درباره حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در ایران

۱۴ اسفند ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :


شش ماه از قیام سراسری مردم ایران می گذرد، قیامی که در آن با نقش کلیدی مدرسه، دختران و پسران دانش آموز پیشرو، بانگ حق طلبی خود را با شعار زن ، زندگی، آزادی در سراسر ایران طنین انداز کردند. جان عزیز پیش از ۶۰ کودک و نوجوان از دست رفت که همین نشانگر پیشرو بودن نسل امروز ایران نسبت به خواسته های برحقی است که مزدوران انتقام گیری خود را پس از ستاندن این جان‌های معصوم، با مسمومیت های زنجیره ای و پی در پی ، آن را آشکارتر و عیان تر ساخته اند.
این جنایت های عریان در آستانه هشت مارس روز جهانی زن بیان گر افکار متحجرانه ای است که سابقا نیز با رویدادهای مخوفی همجون اسیدپاشی و شلیک گلوله های ساچمه ای به دختران، نسبت به انزوای نیمی از جامعه و به تعطیلی کشاندن مدارس و آموزش برای دختران در تلاش بوده و هستند و موجبات بی اعتمادی و خشم بیشتر جامعه را فراهم آورده اند .
مسمومیت دانش آموزان که از شهر قم آغاز شد و به صورت زنجیره ای در شهرها و مدارس کشور درحال تکرار است آسیب های جسمی و روانی جدی ای بر دانش آموزان و خانواده های انها وارد می سازد .
جبهه ملی ایران ضمن محکوم نمودن این اقدامات ارتجاعی و واپس گرایانه اعلام می نماید که دانش آموزان خط قرمز جامعه هستند و هر حرکتی در جهت هتک حرمت مدرسه و دانش آموزان از سوی جامعه ایران قطعا بدون پاسخ نخواهد ماند. معماران چنین جنایاتی باید بدانند که چنین وحشت آفرینی های نفرت انگیزی که نشان از کم خردی آنان در برابر جامعه به بلوغ رسیده ایران دارد، نه تنها در برابر موج اعتراضات قابل پیش بینی مردمی راه به جایی نخواهند برد ، بلکه با این جنایات عزم و اراده زنان ، جوانان و تمام اقشار جامعه را برای پایان دادن به شرایط جهنمی موجود جزم تر و صفوف آنان را به هم فشرده تر خواهند کرد .

پاینده ایران

زن زندگی آزادی

جبهه ملی ایران و اروپا

۱۴ اسفند ۱۴۰۱