با امید به آینده ای توام با آرامش و پیشرفت واقعی براساس منافع ملی برای همه ایرانیان- ضیاء مصباح(جبهه ملی ایران)

۲۷ اسفند ۱۳۹۵   |  لینک کوتاه شده :

zia-mesbah-229x300
به نام خدا

نوروز ۱۳۹۶

به عنوان کارت تبریک و به تبعیت از روش مرحوم پدرم در دهه ۲۰، ۳۰ و …

همراه با بهترین آرزوها

 سه چیز را هرگز از دست ندهید : آرامش، امید، صداقت.

 به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

 ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.

 تغییر دهندگان اثرگذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند.

 آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است.

 هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید زیرا در عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است.

 دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید.

 کسی که دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

 انسان باید ازهر حیث چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.

 تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

 از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

 پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.

 خوشبختی بر سه اصل استوار است : تجربه دیروز، استفاده امروز و امید به فردا.

 زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی؟ گفت : نخریدند … تمام شد!

 گاندی : هفت چیز انسان را از پای درمی آورد :

سیاست بدون شرف، لذت بدون وجدان، پول بدون کار، شناخت بدون ارزش، تجارت بدون اخلاق، دانش بدون انسانیت، عبادت بدون فداکاری.

 لازم نیست در تمام بحث ها برنده شوید … با اختلاف عقیده داشتن موافقت کنید.

 با گذشته هایتان بسازید تا آیندتان را خراب نکند، هیچکس در قبال خوشبختی شما مسئول نیست.

 هر فاجعه ای را می توان از این منظر سنجید که آن موضوع ۵ سال دیگر اهمیتی ندارد.

 شما در حال حاضر آنچه را که نیاز دارید دارا می باشید .. حسادت وقت را تلف می کند.

 زندگی با نوار روبان پیچیده نشده ولی همیشه یک هدیه است.

 آرزو دارم این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.

 بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او.

 آنکه خود را به امور کوچک سرگرم می کند چه بسا که توانایی کارهای بزرگ را ندارد.

 زندگی بسیار مسحور کننده است فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.

 دوست داشتن انسانها به معنای دوست داشتن خود به اندازه دیگری است.

 جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست و هنر، کلید فهم زندگی است.

 روند رشد، پیچیده و پر زحمت است و در درازای عمر ادامه دارد.

 اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، انسان همه چیز را همانگونه که هست می دید : بی انتها.

 برده یک ارباب دارد اما جاه طلب به تعداد افرادی که به او کمک می کنند.

 نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.

 هرقدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می کنی.

 علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است.

 من تنها یک چیز می دانم و آن اینکه هیچ نمی دانم.

 تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است.

 اگر می بینی کسی به روی تو لبخند نمی زند علت را در لبان فروبسته خود جستجو کن.

 شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صدبار شکست می ارزد.

 ضعیف الاراده کسی است که با هر شکستی، بینش او نیز عوض می شود.

 برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران، از قلبت.

 اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنا نداشت.

 ما ندرتا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.

 آنکه می تواند، انجام می دهد، آنکه نمی تواند انتقاد می کند.

 همیشه دلیل شادی دیگران باش نه شریک او، و همیشه شریک غم کسی باش نه دلیل غم او.

 سه چیز در زندگی پایدار نیست : رویا، موفقیت و شادی.

 سه چیز زندگی را به نابودی می کشاند : تکبر، زیاده طلبی و عصبانیت.

 سه چیز انسان را می سازد : کار سخت، صمیمیت و تعهد.

 غم خودش ما را پیدا می کند، باید دنبال شادی ها گشت.

 من همیشه آدم های تنبل را برای کاری سخت انتخاب می کنم چون آنها راحت ترین راه را برای انجامش پیدا می کنند.

 افرادی که معتقدند سرنوشت همه از پیش تعیین شده و قابل تغییر نیست، موقع رد شدن از خیابان دو طرف را نگاه می کنند.

 ولتر می گوید : من مخالف عقاید تو هستم اما، حاضرم جان خود را بدهم تا تو نظرت را بگویی.

 و در آخر و به عنوان شوخی :

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای … گفت : یا باد است، یا خواب است یا افسانه ای

گفتمش احوال عمرم را بگو، گفت : یا برف است یا شمع است یا پروانه ای

گفتم آنان که می بینی بر آن دل بسته اند، گفت : یا کورند یا مستند یا دیوانه ای. ( ابوالسعیدابوالخیر )

و بالاخره اینکه … انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است.

نوروزتان پیروز

با ادب فراوان : ضیاء مصباح

Z.mesbah1944@gmail.com