بانو گیتی پور فاضل محاکمه می گردد : دفترمردمداری جبهه ملی ایران – سامان ششم

۳۰ شهریور ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :


بانو گیتی پورفاضل که دراواخر مردادماه ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده بود، چندی پیش در یک تماس تلفنی با همسر خود خبر از آزادیش با تامین قرار وثیقه را اعلام نمود؛ همسر ایشان پس از تهیه وثیقه و مراجعه جهت تودیع آن به مرجع مربوطه از سوی آن مرجع با رد وثیقه روبرو و از منتفی شدن آزادی و محاکمه بانو پور فاضل مطلع گردید.
بانو پورفاضل حقوقدان، نویسنده، عضو کانون نویسندگان و از اعضاء شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم می باشد. ایشان در طول دوران وکالت خود وکیل مدافع فعالین سیاسی و حقوق بشری بود.

دفترمردمداری
جبهه ملی ایران – سامان ششم
۳۰ شهریور۱۳۹۸