بازداشتهای کور هم‌میهنان خوزستانی ما نشانه اقتدار نیست

۳۰ مهر ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

 

 

در پی رویداد اسفبار پیش آمده در رابطه با رژه جوانان سرباز میهن و هم میهنان تماشاگر در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از سربازان و شهروندان مرد و زن و کودک، در شرایطی مبهم و پرسش انگیز، دستگیری کور صدها تن از هم میهنان ما در اهواز و دیگر نقاط خوزستان، اقتدار نظام را نمیرساند، بلکه نمایانگر ناتوانی است.

این بازداشت ها که در مهرماه انجام گرفته نه تنها دلیل و ماهیت آنها توضیح داده نشده، که از محل نگهداری بازداشت شدگان هم آگاهی رسانی نشده؛ و این نشانه توهین به ملت ایران و بی اعتنایی به نگرانی خانواده ها و احساسات مردم خوزستان می باشد.

طبق گفته خانواده های بازداشت شدگان و اهالی محل، و گزارش مراجع حقوق بشری گمان میرود که شمار بازداشت شدگان بیش از پانصد تن باشد و اینکه هیچکدام اجازه ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل نداشته اند.

با خشونت و رفتار فراقانونی نمیتوان پاسخگوی مطالبات بر حق مردم بود یا آن را خاموش کرد. خشونت و حق کشی تنها میتواند خشونتی بالاتر را بوجود آورد و امنیت مردم و سرزمین مقدس ما را به خطر بیاندازد.

جبهه ملی ایران

هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تهران – ۲۹ مهر ۱۳۹۷خ