ای سر سبز وطن، آذرآبادگان من- شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم

۲۰ آذر ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

از قرن‌ها پیش هماره امپراتوری‌های عثمانی و روسیه چشم طمع به خطهٔ دلاورخیز آذربایجان داشته‌اند و در طی ادوار مختلف تاریخ با لشکرکشی‌های گاه و بی‌گاه سعی در جدا نمودن این سَر پر‌غرور از وطن عزیزمان داشته‌اند.
در کنار این همسایگان همیشه در کمین‌مانده، کشورهای استعمارگر و صهیونیزم جهان‌خوار با همراهی فریب‌ خوردگان وطنی تحت لوای خودمختاری و فدرالیسیم در ساز ناکوک تجزیه‌طلبی دمیده و در سدهٔ اخیر اسباب زحمت و ملالت مردم وطن‌دوست آذرآبادگان شده‌اند.
در طی این روزگاران پر از فراز و نشیب مام میهن، ایستادگی و مقاومت شجاعانه مردان و زنان ایران‌دوست آذربایجان چه در برابر دشمنان و متجاوزان و چه در مقابل بدخواهان و فتنه‌گران داخلی از مهمترین برگ‌های زرین و پرافتخار تاریخ ایران به‌شمار می‌رود.
۲۱ آذر سالروز نجات آذربایجان، یادآور مقاومت دلیرانه مردم غیور این خطه و سربازان ارتش ایران در برابر فرقه منحوس پیشه‌وری، سند وطن‌دوستی و مشت محکمی به دهان اندک یاوه‌گویان و فتنه‌گران تجزیه‌طلب داخل و خارج کشورمان می‌باشد.
یاد و خاطرهٔ زنان و مردانی که در راه پایداری و ماندگاری آذرآبادگان از جان و مال خود گذشته‌اند تا ابد جاودان و پرآوازه خواهد بود.

شورای موقت جبهه ملی ایران سامان ششم
۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ خورشیدی