اول آذرسالروز دشنه آجین شدن، داریوش و پروانه فروهر-جبهه ملی ایران-سامان ششم

۲ آذر ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

اول آذر هر سال یادآور سالروز دشنه آجین شدن، داریوش و پروانه فروهر از رهبران “حزب ملت ایران” است.
به خون خواهی این رویداد دهشتناک،یاد و نام این جانباختگان راه آزادی را گرامی داشته و به عنوان یک مطالبه ملی خواستار محاکمه ی آمران و عاملان این جنایت سازمان یافته است.
جبهه ملی ایران-سامان ششم
یکم آذر ماه ۱۴۰۰