اعلام موجودیت “شورای نخبگان جبهه ملی ایران” برای پژوهش و شکل دادن به ایران آینده

۲۶ مرداد ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

بدینوسیله موجودیت “شورای نخبگان جبهه ملی ایران” را برای پژوهش و شکل دادن به ایران آینده اعلام می کنیم. به همه نخبگان ایرانی در سراسر جهان در همه رشته های تخصصی فراخوان می دهیم که ما را در پژوهش، تعریف و طراحی چگونگی مدیریت ایران آینده یاری دهند. نظام حاکم بر میهن ما با ناآگاهی و نابخردی و فساد سیاسی و اقتصادی کشور را چنان غیرقابل اداره کرده که هیچگونه اصلاحات شرایط موجود امکانپذیر نیست و باید برای باز سازی و اداره بهینه ایران آینده که در انتظارش هستیم طرحی نو درانداخت. هدف ما اصلاح، بهبود و تکامل همه سامانه های ساختاری، کاهش هزینه زمان و سرمایه و بهبود کارآیی در همه زمینه های اداره کشور در ایران آینده است که اولویت های آن در ذیل فهرست شده است. هم میهنانی که علاقمند پیوستن به ما و هموندی در این شورا هستند، می توانندنخست منشور جبهه ملی ایران را، که نشانی آن در زیر این بیانیه آمده،بخوانند و موافقت کلی خود را بعنوان پیش نویس یک قانون اساسی برایآینده اعلام نمایند. سپس یک رساله یا مقاله پژوهشی، یا یک طرح یا پیشنهاد راهبردی یا کاربردی درباره یکی از موضوعات مورد تخصص خود که در فهرست زیر ذکر شده باشد انجام و برای ما بفرستند. پس از ارزیابی علمیو عملی متن ارسالی، موافقت با عضویت ایشان اعلام خواهد شد و در همه بحث ها و تصمیمات این شورا شرکت داده خواهند شد. برای مشارکت در شورای نخبگان جبهه ملی ایران نیازی به عضو بودن یا شدن در جبهه ملی ایران نیست، و علاقمندان می توانند گرایش یا عضویت سیاسی کنونی خود را حفظ کنند، ولی اعلام باورمندی به آرمانها و هدفهای جبهه ملی ایران ضروری است. مدت این دعوت شش ماه از این تاریخ میباشد.

اولویت های کلی پژوهش برای ایران آینده عبارتند از: حوزه های نیروی انسانی، زنان، کودکان، جوانان، تکنولوژی، آب، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، روستاها، مناطق محروم، اقتصاد، کاربرد منابع طبیعی چون نفت و گاز، امنیت ملی و روابط بین المللی. موضوع های پیشنهادی برای پژوهش و ارائه طرح:

یک: آموزش و پرورش

۱-کودکان و دانش آموزان

برنامه های کودکستانی، اصلاح و ارتقای کتابهای درسی دبستانها و دبیرستانها (روزآمد کردن دانش و واقعی کردن مطالب) در زمینه دانش های جامعه شناسی، طبیعی، تاریخ، فرهنگ (با تاکید بر ایران)، ضرورت آموزش رایگان. ایجاد دبستان و دبیرستان در دسترس تمامی روستاها و مراکز زندگی شهروندان در نقاط دورافتاده، تامین کتاب و نوشت افزار و خوراک مقوی و رایگان برای رشد بدنی و فکری، وسائط نقلیه رایگان برای جابجاییدانش آموزان در مناطق دورافتاده.

۲-دانشجویان

امکان و حدود آموزش رایگان یا کمک هزینه، نیازهای مالی دانشجویان، وام های دانشجویی، ابزار و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهها، تامین هزینه تاسیسات و نقش بودجه عمومی، خوابگاهها، نیازهای خوراک مقوی و رایگان، پوشاک، ورزش و تفریح، مراکز گردهمایی دانشجویان و مسائل آن، کمک به شغل یابی پاره وقت دانشجویان ضمن تحصیل و شغل یابی دانش آموختگان، حقوق شهروندی و آزادی های دانشجویی، امنیت دانشجویان و حذف هرگونه فضای امنیتی، سازمان های دانشجویی، سهم دانشجویان در مدیریت تاسیسات آموزشی، تدریس ضمن تحصیل، چگونگی کاهش مهاجرت دانش آموختگان، شرایط لازم و چگونگی بازگشت دادن دانشجویان مهاجر.

دو: نیروی کار

۱-آمورگاران و دبیران

آموزش برای ارتقاء سطح و بهبود شایستگی، بررسی های تطبیقی، دستمزد و مزایا، پاداش و ارتقای شغلی، نیازهای مادی و تجهیزاتی دبستانها و دبیرستانها، سامانه مقاطع تحصیلی از کودکستان تا دانشگاه.

۲-کارگران

آموزش، بهداشت کار، ایمنی کار، دستمزد و مزایا، بیمه ها، پاداش و ارتقای شغلی همراه با بهبود کارآیی، امنیت شغلی، ثبات توان خرید، حق اعتصاب و سازماندهی اتحادیه و سندیکاهای کارگری، مسئولیت های اجتماعی کارفرمایان.

۳-ترابری شهری و بین شهری

آموزش برای بهبود کیفیت رانندگی و ایمنی، تسهیلات خرید و نوسازی وسائط ترابری، بیمه خودرو و اجتماعی، برنامه استراحت رانندگان بیابانی، خدمات جاده ای، مسئولیت شرکتهای اتوبوس رانی خصوصی و شهرداریها.

۴-پرستاران و خدمات فرادرمانی

مطالعات آماری، روند تکاملی، نیازها و کمبودها، آموزش، نظام پاداش و ترفیع، کارآیی و سطح مهارت، نیازهای ابزاری و تکنولوژیکی.

سه: خدمات بهداشتی، زیست بوم و سازندگی

۱-بهداشت، درمان و نظام پزشگی

بهداشت همگانی، تعیین استانداردهای بهداشتی، خدمات درمانی در دسترس همه طبقات جامعه، رسیدگی به نیازها و خدمات اجتماعی برای معلولان، بازرسی از بیمارستانها و مراکز درمانی، نظارت بر کیفیت خدمات پزشگی، بازرسی و نظارت بر مراکز تولید و فروش دارو و مواد خوراکی، نظارت بر داروها و اقلام پزشگی وارداتی.

۲-کارهای عمرانی، ساختمان و نظام مهندسی

نظام مهندسی مستقل، ارزیابی نقشه های اجرایی و بازرسی و نظارت توسط شهرداری ها و وزارتخانه های مربوط، بازرسی و نظارت بر کیفیت اجرای هرگونه ساختمان و کارهای عمرانی و صنعتی، مسئولیت نظام مهندسی و نهادهای دولتی در بازرسی و نظارت.

۳-حفاظت از محیط زیست

عوامل تخریبی، سدسازی ها، انحراف رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها، حدود گسترش شهرسازی، جنگل زدایی ها، آتش سوزی های غیر طبیعی، مهاجرت از روستاها، حاشیه نشینی شهرها، زباله های شهری و زیست بوم، فضای سبز شهرها، آلودگی هوا و آبها، حفاظت از جانداران محیط زیست، شکار غیرقانونی، مسئولیت و اختیارات محیط بانان، آموزش و آگاهی رسانی، مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تصمیمگیری ها، تخلفات زیست محیطی و جبران خسارت ها.

چهار: مدیریت سیاسی و اقتصادی

۱-نظام و قانون انتخابات

آزادی حزب ها، آزادی گردهمایی و دسترسی به رسانه های درونمرزی، تعریف حوزه های انتخاباتی، شرایط و قانون انتخابات روستاها، بخش ها، شهرها، استانها، و کشوری. شرایط نامزدی در انتخابات، شرایط شمارش و کنترل صندوق های رای، تعریف شرایط دخالت نهادهای دولتی در جریان انتخابات.

۲-نظام پولی و بانکی

استقلال بانک مرکزی، سیاست پولی، حل مسئله حذف ربا، نقش بانکها و موسسات مالی خصوصی در مدیریت بانک مرکزی، مسئولیت در برابر مجلس شورای ملی، بورس ها، بانکداری دولتی، نرخ ارز و فروش ارز دولتی، ساماندهی بازار ارز، اخلال مراکز قدرت در کار بانک مرکزی، شبکه بانکی مناسب و انحلال موسسات مالی زائد، ایجاد رقابت راستین.

۳-کشاورزی کشور

انواع کشاورزی مناسب برای نقاط مختلف ایران، مسئله آب در کشاورزی، آبیاری قطره ای و پاششی، فراورده های ویژه ایران، صادرات کشاورزی، تقویت درآمد کشاورزان، تضمین خرید، بیمه اجتماعی برای کشاورزان، کشاورزی گلخانه ای، نقش وزارت کشاورزی، وام بانکی.

۴-صنعت کشور

صنایع ضروری برای مصرف داخلی، صنایع مناسب برای صادرات، تکنولوژی صنعتی، صنایع راهبردی، پشتیبانی از صنایع کوچک، صنایع دستی، صنایع نظامی، صنایع کشاورزی، نقش بانکها، حدود خودکفایی، صنایع فضایی، محدوده صنایع دولتی.

۵-روابط بین المللی

هدفهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در روابط بین المللی، روابط و سیاست خارجی کشور با همسایگان: پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اسراییل، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات، عمان و یمن. ارزیابی و ضرورت کمکهای خارجی ایران. تعریف روابط با چین، هندوستان، روسیه، اتحادیه اروپا و امریکا. تضمین منافع قانونی ایران در دریای کاسپین، رودهای هیرمند، دجله، اترک و ارس.

۶-نهادهای نظامی

تضمین رعایت قانون عدم دخالت نظامیان در سیاست، ادغام نهادهای موازی نظامی، خروج نهادهای نظامی از فعالیت اقتصادی، قدرت نظامی ضروری برای کشور، کاهش شاخه های پرشمار نیروی انتظامی، آموزش نیروی انتظامی و تعیین حدود مسئولیت در امنیت شهری، راهنمایی رانندگی، امنیت برونشهری و روستایی، شرایط زیست بانی و حدود اختیارات، تعیین تکلیف نیروی بسیج و تعریف ضرورت و اختیارات.

جبهه ملی ایران

هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تهران- ۲۵ امرداد ۱۳۹۷خ

Jmi.tehran@gmail.com

منشور جبهه ملی ایران:

بخش یکم- امور سیاسی و اداری:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=444

بخش دوم- امور اجتماعی و فرهنگی:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=445

بخش سوم – امور اقتصادی:

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=446

تدوین کنندگان منشور مصوب ۱۳۵۸:

شادروان علی اردلان، علی رشیدی، کورش زعیم، حسن لباسچی و شادروان پرویز ورجاوند.

و بازنگری ۱۳۸۲، مصوب ۱۳۸۶شورای مرکزی جبهه ملی ایران:

دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی، مهندس کورش زعیم، شادروان دکتر پرویز ورجاوند