اطلاعیه جبهه ملی ایران(سامان ششم) در مورد بیانیه ۱۳ تشکل سیاسی

۱۶ مرداد ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

هم میهنان
بیانیه ای اخیرا ازسوی چند گروه(سیزده ) منتشر شده که امضایی نیز تحت نام جبهه ملی ایران_خارج نیز در آن درج شده است.
فارغ از محتوای این بیانیه،لازم به توضیح است که این بیانیه مورد تایید جبهه ملی ایران (سامان ششم) و تشکیلات برون مرزی آن نمی تواند باشد.
طبعا جبهه ملی ایران(سامان ششم) با باور مندی به اصول و آموزه های ملی خود ،نمی تواند با جریان هایی که به بهانه مبارزه با رژیم دل در گرو بیگانه دارند هم آوا و همبسته شوند.

جبهه ملی ایران(سامان ششم)
۱۵امرداد۱۴۰۰