ابراز همدردی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت بانو ” ملک طباطبایی” همسر شادروان مهندس مهدی بازرگان

۲۶ آذر ۱۳۹۷   |  لینک کوتاه شده :

درگذشت بانو ” ملک طباطبایی” همسر شادروان مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت را به ویژه به فرزندان ایشان دل آرامی میگوییم

بی گمان در تمام سالهای مبارزات آزادیخواهانه شادروان بازرگان این بانوی بزرگ یار، همراه و همرزم او در این راه گرانسنگ پُرخطر بوده است.

همچنین درگذشت این بانوی گرامی را به خاندان بزرگ بازرگان، اعضای نهضت آزادی ایران تسلیت گفته ابراز همدردی می کنیم.

جبهه ملی ایران (شورای موقت ششم)

۲۶ آذر ۱۳۹۷خ