آیا ایران مستعمره روسیه است؟ جبهه ملی ایران سامان ششم

۸ اسفند ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

هم‌وطنان آزاده،

بحران اوکراین نخست، فرصت مناسبی برای برجسته شدن سرشت خشن و تجاوزگرانه سیاست خارجی روسیه که همراه با تهدید جدی علیه صلح جهانی‌است و سپس توجیه این سیاست از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی گردیده است. روشن است که این بیانیه جای بررسی زمینه و علل سیاست خارجی روسیه کنونی نیست، اما بویژه آنچه آقای رییسی چونان رییس‌دولت جمهوری اسلامی در یک گفتگوی تلفنی به آقای پوتین گفته:٬٬ گسترش ناتو تهدیدی جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است.٬٬ همانا می تواند تکرار گفته‌های آقایان پوتین و لاورف از زبان یک کارگزار سیاست خارجی همسایه شمالی ایران باشد که ید طولایی در تجاوز به سرزمین ما و تجزیه و تصاحب بخشهایی از آن را نیز دارد.

بدرستی که حاکمیت جمهوری‌اسلامی دیگر برای حفظ موجودیت خود گذشته از زیرپا گذاشتن قانون‌اساسی مصوب مجلس اسلامی خودشان، هیچ شرم و عِرق ملی نمی‌شناسد و کشور ایران را در واقع به جایگاه یک مستعمره روسیه فروکشانده است. استقلال کشور را قربانی استمرار چند صباحی بیشترِ حکومت فاسد و منفور خویش می‌کند.

درحالیکه با تحریم خرید گاز از روسیه می‌توانست گاز ایران در شرایط مناسب فعلی، دستکم تا بازشدن فضای پرتنش کنونی بازار خوبی در اروپا داشته باشد و از این شرایط بر روند مذاکرات وین نیز تاثیر مثبتی گذارد، سردمداران جمهوری‌اسلامی که در مذاکرات برجام همه امید خود را به میانجیگری روسیه بسته بودند، می‌توان حدس زد که با تضعیف جایگاه روسیه روند مذاکرات به کدام سو و به نفع کدام کشورها تغییر پیدا خواهد کرد.

حمایت بی‌قید و شرط ولی‌فقیه و رییس دولتش از روسیه عملا اقدامی بر خلاف منافع ملی ایرانیان است. در این پیچ تاریخ، جمهوری‌اسلامی بازهم آشکارا نشان می‌دهد که رژیمی ایران‌ستیز است و لیاقت و کارآمدی مدیریت امور ایران را ندارد.

بر اپوزیسیون دموکرات و سکولار ایران است که در شرایط کنونی با روی آوردن به همکاری‌های سنجیده و روش‌مند، نقش خود را بعنوان یک آلترناتیو ملی بعهده گرفته و برجسته سازد.

 

پاینده ایران

یکشنبه، ۸ اسفند ١۴٠٠