آگهی جمال درودی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران درباره جعل نام «جبهه ملی ایران»

۴ تیر ۱۴۰۱   |  لینک کوتاه شده :

با درودفراوان به همفکران عزیزم در سراسر جهان، به اطلاع میرسانم اینجانب به عنوان دیرپاترین عضو جبهه ملی ایران ( سال ۱۳۲۸ )اعلام میدارم که جبهه ملی ایران هرگز با وابستگان و بازماندگان قاتلان شهدای سی تیر و شهید دکترحسین فاطمی وصدها انسان آزاده دیگر چون آنان همفکری نداشته و در کنارآنها قرار نخواهد گرفت و آنانکه برای رسیدن به امیال پلید خود از نام پرافتخار جبهه ملی سوء استفاده کرده وجعل امضا می‌کنند باید از اعمال خود شرمنده باشند.طبق نص صریح اساسنامه، جبهه ملی ایران، خواستار یک حکومت جمهوری بدون پیشوند و پسوند میباشد. پاینده ایران.

. ۴ تیر ۱۴۰۱