آگاهی نامه جبهه ملی ایران( سامان ششم ) : درگذشت منوچهر فاضل

۲۹ فروردین ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

 

آگاهی نامه

آگاه شدیم منوچهر فاضل، هموند و مسوول دفتر اروپایی حزب ملت ایران، و یکی از مبارزان راه ازادی و پیشگامان حمایت از حقوق صنفی روزنامه نگاران، دور از وطن دار فانی را وداع گفته اند.
درگذشت این شخصیت ارزنده را که از رهروان راه مصدق بزرگ بود، به خانواده ارجمند و بازماندگان گرامی اش و نیز به هم سنگران او در حزب ملت ایران و جامعه مطبوعات ایران عزیز دل ارامی گفته و شادی روانش را آرزومندیم.

جبهه ملی ایران( سامان ششم )
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
پروفسور حسن امین(شورای مرکزی)
مهندس محمد اویسی (شورای مرکزی)
دکتر هرمیداس باوند(هیت رهبری)
بانو گیتی پور فاضل(هیئت رهبری)
دکتر علی رشیدی(هیئت رهبری)
جمال درودی(هیئت رهبری)
مهندس اشکان رضوی(شورای مرکزی)
مهندس کورش زعیم(هیئت رهبری)
دکتر شاهین سپنتا(شورای مرکزی)
علی شجاع (شورای مرکزی)
دکتر حمید شمس(شورای مرکزی)
ناصر کمیلیان(شورای مرکزی)
مهندس مجتبی موسوی(شورای مرکزی)