آگاهی‌نامه جبهه ملی ایران – سامان ششم

۲۹ دی ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

در تاریخ سه شنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸، نشست فوق العاده شورای مرکزی جبهه ملی ایران(سامان ششم )
با حضور اعضای امضاء کننده زیر تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید:
۱- درباره تغییرات نمودار سازمانی جبهه ملی ایران (سامان ششم) که در نشست مورخه ۳۰/۱/۹۸، پیشنهاد و قرار بود بطور آزمایشی به مورد اجرا گذاشته شود، به علت ماهییت جبهه ملی ایران (سامان ششم)، و شرایط بسیار بحرانی کشور مقرر شد فعلا فعالیت ها با رعایت کامل اساسنامه مصوبه در پلنوم  سال ۱۳۸۲ و شرح وظایف منطبق با آن اساسنامه ادامه یابد.
۲- مسئولان منتخب شورای مرکزی طبق نشست مورخه ۲۸/۹/۹۷، از جمله اعضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی کماکان به مسئولیت های خود ادامه دهند. سخنگوی جبهه ملی ایران (سامان ششم) کماکان آقای دکتر هرمیداس باوند خواهند بود.
امضاء اعضای شورای مرکزی:
دکتر حسن امین
 مهندس محمد اویسی
 دکتر داود هرمیداس باوند
 بانو گیتی پورفاضل
 جمال درودی
 دکتر علی رشیدی
 مهندس اشکان رضوی
مهندس کورش زعیم
 علی شجاع
دکتر حمید شمس
 ناصر کمیلیان
 مهندس مجتبی موسوی