تکذیب خبر نامنویسی دکتر هرمیداس باوند برای مجلس – جبهه ملی ایران – سامان ششم

۷ دی ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

در چند روز گذشته خبری مبنی بر نامنویسی آقای دکتر داوود هرمیداس باوند، رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) از قول خبرگزاری ایلنا منتشر شده که کذب محض است و حتی این خبرگزاری هم چنین خبری را منتشر نکرده بوده است. نشر این خبر دروغ اقدامی مذبوحانه برای خدشه دار کرن حیثیت سیاسی این شخصیت ملی و استاد برجسته دانشگاه است و بدین وسیله رسمی تکذیب و تقبیح میشود. این کار زشت در ادامه توطئه برنامه ریخته شده نرم افزاری علیه جبهه ملی ایران (سامان ششم) و شخصیتهای برجسته شورای مرکزی آن با انگیزه بدنام کردن و حذف آنان از سپهر سیاسی و آینده ایران است که از منفورترین تحرکات برنامه ریزی شده مخالفان آزادی و مردم سالاری، حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران می باشد. به آگاهی میرسانیم که هیچکدام از هموندان شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) برای نامزدی انتخابات نامنویسی نکرده اند.
شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم
ششم دی ۱۳۹۸خ