آگاهینامه سوگواری – جبهه ملی ایران (سامان ششم)

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :

آگاهینامه سوگواری

با اندوه فراوان آگاه شدیم
بانو هورا جزایری، همسر گرامی جناب آقای جمال درودی، یکی از دیر پا ترین هموندان جبهه ملی ایران و عضو هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران(سامان ششم) شامگاه دیشب ،بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در نهایت ناباوری، دار فانی را وداع گفتند.
جبهه ملی ایران این سوگ سترگ را به ایشان و خانواده ی گرامی دل آرامی گفته و شادی روان آن عزیز درگذشته را آرزومند است.
جبهه ملی ایران (سامان ششم)
۲۱اردیبهشت ۱۴۰۰