آگاهینامه جبهه ملی ششم به اعضاء و هواداران

۹ مرداد ۱۳۹۸   |  لینک کوتاه شده :

جبهه ملی ایران(سامان ششم), [۳۱.۰۷.۱۹ ۱۵:۳۱]
‍‍  در دنیای امروز تغییرات و تحولات شتاب بسیاری یافته است و در برابر این شتاب دنیای مدرن تشکل های سیاسی برای تداوم کارآیی و پویایی نیاز است خود را با ابزار، لوازم و ملزومات زمان  همگام و همساز نمایند.
از اینرو جبهه ملی که از دیر پای ترین تشکل های سیاسی ایران می باشد و  همواره نقش تعیین کننده ای در تحولات و ساخنار نظام سیاسی ایران داشته است برای تداوم نقش آفرینی خود در فضای سیاسی و تغییر و تحولات کشورضرورت نوسازی ساختاری را در خود احساس و با تشکیل یک کار گروه نسبت به تغییر ساختار نشکیلاتی اقدام نمود؛  این ساختار جدید  که ساختاری پویا و بر اساس اندیشه و نظمی دموکراتیک طراحی  گردیده است در آخرین نشست شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) مورد بررسی و به اتفاق آرای حاضرین هموند شورای مرکزی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
لازم به گفتن است که دفتر مردم داری جبهه ملی ایران (سامان ششم) به آدرس Emal:6thirannf@gmail.com به عنوان تنها مرجع ارتباطی شناخته شده و بیانیه ها و دیدگاه های منتشر شده فقط از این طریق و رسانه های اعلام شده مورد تأیید می باشد.
جبهه ملی ایران – سامان ششم