آگاهینامه جبهه ملی ایران- سامان ششم در مورد بیانیه کارگروه ملی فراخوانها

۱ دی ۱۴۰۰   |  لینک کوتاه شده :


هم میهنان
شامگاه امشب اول دیماه ۱۴۰۰ بیانیه‌ای تحت عنوان، کارگروه ملی فراخوانها! با تیتر نادرست “مخالفین سیاسی کشور”!! نشر یافته که نام جبهه ملی ایران- سامان ششم نیز به عنوان یکی از امضاء کنندگان درج شده است.
فارغ از محتوای بیاینه، بایسته است عنوان شود ما مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی هستیم، نه مخالفان سیاسی کشور!

جبهه ملی ایران-سامان ششم
ضمن دفاع همه جانبه از حقوق تمام اقشار و اصناف و مبارزات به حق ملت ایران علیه استبداد حاکم، خصوصا مبارزات اصولی معلمان وکارگران کشور اعلام می‌دارد که هیچ شخصیتی از سوی سازمان ما جهت همراهی با چنین جریانی نمایندگی ندارد.
مواضع سازمان ما تنها از طریق رسانه‌های رسمی به آگاهی ملت ایران خواهد رسید.

زنده باد ازادی

پاینده ایران
جبهه ملی ایران- سامان ششم

http://jebhemelliiran.net