آزادی نرگس محمدی پس از هشت و نیم سال تاخیر- جبهه ملی ایران – سامان ششم

۱۹ مهر ۱۳۹۹   |  لینک کوتاه شده :

حکومتی که از هر کس در این مرز و بوم و از هر سخنی و از هر ایرانی میهن پرست هراس دارد، نرگس محمدی را که از بهترین و پرکارترین مبارزان حقوق بشری بود، پس هشت و نیم سال زندان و درگیر بیماری‌هایی که چند بار او را از زندان به بیمارستان کشاند، آزاد شد. این نظام ضد مردمی ایشان را برای مبارزه برای حقوق زنان و دموکراسی به ۱۰ سال زندان محکوم کرده بود. بانو مهندس نرگس منصوری نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و هموند هیئت اجرایی شورای ملی صلح بود. ما از جمهوری اسلامی میخواهیم که دست از این حرکتهای ضد بشری بردارد و همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری را بی هیچ قید و شرطی آزاد کند.

تهران – ۱۶ مهر ۱۳۹۹خ