خطاب به “منتخبان” نشست ۲۸ مهر شورای مرکزی -گروهی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران  گروهی از اعضای منتخب سازمانهای جبهه ملی تهران و شهرستانها و نامزد انتخابات شورای مرکزی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

      دوستان گرامی، آقایان محمد اولیایی فرد، دکتر نصرالله جمشیدی، مهندس علی محمدی، دکترپوریا مطهری، محمد ملک خانی، جمشید میرعمادی و دکتر جمشید وحیدا. طبق […]

داعش (دولت اسلامی عراق و شام) حاصل سوء شناخت ، ادراک، سیاستها و تضاد منافع قدرتهای جهانی و منطقه ای: دکتر علی رشیدی عضو رهبری جبهه ملی ایران و شورای مهستان جبهه ملی ایران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

پیدا شدن داعش و رفتار غیرانسانی عمال آن مخصوصاً گردن زدن ها ، بمبگذاریها و سوءاستفاده های روحی و اخلاقی از کودکان و نوجوانان، حربه […]

1 45 46 47 48 49 57