آیا مجازات در ملاء عام در کاهش جرایم موثر است؟ امیر رزاقی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی هموند کار علوم اجتماعی مهستان جبهه ملی ایران

۱۲ تیر ۱۳۹۵

سال‌هاست جامعه شاهد مجازات افرادی در ملاء عام می‌باشد که در دادگاه‌های قضایی حکم بر محکومیت آنها صادرشده است،. فارغ از اینکه آیا برخی از […]

آیا زمان آن نرسیده که به مواد اساسنامه جبهه ملی ایران که خود تدوین کرده ایم پایبند باشیم.!.؟ جمال درودی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

  گروهی ازاعضای شورای مرکزی وفعالین جبهه ملی ایران درخردادماه ۱۳۹۰ طی یک نامه سرگشاده به “ملت بزرگ ایران ” اعتراضات قانونی خودرادرجهت جلوگیری ازانحرافات […]

1 30 31 32 33 34 44