آیا مجازات در ملاء عام در کاهش جرایم موثر است؟ امیر رزاقی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی هموند کار علوم اجتماعی مهستان جبهه ملی ایران

۱۲ تیر ۱۳۹۵

سال‌هاست جامعه شاهد مجازات افرادی در ملاء عام می‌باشد که در دادگاه‌های قضایی حکم بر محکومیت آنها صادرشده است،. فارغ از اینکه آیا برخی از […]

داعش (دولت اسلامی عراق و شام) حاصل سوء شناخت ، ادراك، سیاستها و تضاد منافع قدرتهای جهانی و منطقه ای: دکتر علی رشیدی عضو رهبری جبهه ملی ایران و شورای مهستان جبهه ملی ایران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

پیدا شدن داعش و رفتار غیرانسانی عمال آن مخصوصاً گردن زدن ها ، بمبگذاریها و سوءاستفاده هاي روحی و اخلاقی از کودکان و نوجوانان، حربه […]

1 18 19 20 21 22 30