دیـدگـاه هـا

۱۴اسفندسالروزدرگذشت دکترمصدق بزرگ، سلسله جنبان بیداری ملل شرق و بنیانگذارجبهه ملی ایران را گرامی میداریم-جمال درودی ( عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران )

۱۲ اسفند ۱۴۰۰

ای ناخدای پیر … برخیز … نه وقت خفتن است … کشتی درگل مانده دراین دریای طوفانی وتنها تو هستی که میتوانی آن را به […]

( دروغ تا کی … و تا چند …؟! ) نقدی بر فراخوان اخیر جناب آقای مهندس زعیم-جمال درودی ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۵ بهمن ۱۴۰۰

دروغ درایران باستان یکی ازگناهان بزرگ ونابخشودنی محسوب میشدوشخص دروغگو برای همیشه ازجامعه طرد میشد. البته آقای زعیم که ازدروغ گفتن مبراهستند ولی شایدبه علت […]

1 2 3 4 44